DNA Alignment in GenBank Format

This is an alignment file in Genbank format. It is a non-interleaved format.
NOTE the dashes in the sequence. They were introduced during the alignment
process. Scroll down and you will see the other files.

-------------------------------------------------------------------------

LOCUS BaCMV__OCOM4-37_ 1280 bp
DEFINITION BaCMV__OCOM4-37_ 1280 bp
TITLE BaCMV__OCOM4-37_
ORIGIN

0001 ATGAAGGTAA CAGTACATGT CAATTCACGT TTTGGGAAAA GTCTGACCGC ACTATTCGCT
0061 CTGAAGCTGA GGATACCTAC CATTTTACTT CTAACAGTAT GACGGCAACT TTTTTGACAA
0121 AAAAAACACC GGTGAACGAT TCGGATCCTG CCCTAAATTG CATTAAAGAA CAGGCTGAAA
0181 AGAAGATTGA AGAAATTTTT AATACCACAT ATAATTCTAC ATATGTAAAA GCAGGCAATG
0241 TAACTATCTA TGAAACAACT GGTGGATTGA TTGTATTTTG GCTACCAGTA AAAGAAAAAT
0301 CAATTTGGGA CATGAAAAAA CTTGCTGATG GATACG---C AAACATAACA AATGCTACTA
0361 CATCCTCACG TACTAAGCGA TCTACAGACG ACAGTACATT ATTGAACAAT ACT------G
0421 AAGTAATACA TAACATTGTG TATGCGCAAT TGCAGTTCAC TTATGACACT TTGAGAAACT
0481 ACATTAACCG TGCTCTGAGA CAGATCGCTG AAGCCTGGTG TAAAGACCAA AAAAGAACAC
0541 TCGAAGTCCT GAAAGAACTC AGTAAAATAA ATCCTACTGC CATGTTGTCT GCCATCTACG
0601 ATAAGCCAGT TGCTGCTCGA TATGCTGGAG ATGTTATAAG CTTAGCTAAG TGTGTTGAAG
0661 TTAACCAAAC TACAGTTCAA GTGATGCGTG ACATGCATGT GAAAGGTGAA AGCAATCTAT
0721 GTTATTCTAG GCCTGTGGTG TTGTACAGAT TTTACAATAG TTCGCATGTT CAGTATGGTC
0781 AGCTGGGAGA AAACAACGAA ATTCTGTTGG GGCGTCATCG TACTGAAGCG TGTGAAACTC
0841 CCAGCGTGAA AATTTTTATT GCTGGTAACA CTTCGTACGA ATATGTGGAC TATCTGTTCA
0901 AGAGAGAAGT TCCCCTGGAT AGTATTCCAG TGGTAGAAAC CATGATTTCC TTGGATATCG
0961 ACCCTTTGGA AAACACAGAT TTCAAAGCTT TGGAACTGTA CTCCGAGGAT GAACTGCGTG
1021 CCAGCAATGT TTTCAATCTG GAAGAGATTA TGCAAGAGTT CAACGCTTAC AAGCAACGGG
1081 TCGTTCACGT GGAAGGAAAG GTGTTCGACA CCGTCCCTAC ATATCTCAGG GGCCTGGACG
1141 ACTTGATGAG CGGTCTTGGT GCAGCGGGCA AAGCTTTGGG TGTGGCCATC GGAGCCGTTG
1201 GCGGTGCCGT GGCTTCCTTT GTGGAGGGCA TTGTTGGTTT CATCAAAAAC CCGTTTGGTT
1261 CTTTAACTGT CATACTCTTT
//
LOCUS BaCMV__OCOM4-52_ 1280 bp
DEFINITION BaCMV__OCOM4-52_ 1280 bp
TITLE BaCMV__OCOM4-52_
ORIGIN

0001 ATGAAGGTAA CAGTACATGT CAATTCACTT TCTGGGAAAA GTCGGAACGC ACCATTCGCT
0061 CTGAAGCTGA TGATACTTAC CATTTCACTT CTAACAGCAT GACGGCAACT TTTTTAACAA
0121 AGAAGGATCC CGTAAATGAT TCAGATTCTG CTTTGGATTG CATTAAACAA CAGGCTGAAA
0181 ATAAAATTGA GGAAATTTTT AACGCTACAT ATAATTCTAC ATATGTAAAA GCAGGCAATG
0241 TAACTATCTA TGAAACAACT GGTGGATTGA TTGTATTTTG GCTACCAGTA AAAGAAAAAT
0301 CAATTTGGGA CATGAAAAAA CTTGCCGATG GATACG---C AAACATGACA AACGCTAGTA
0361 CATCCTCACG TACTAAGCGA TCTACAAGTG ACAGTACATT ATTGAACAAT ACT------G
0421 AAGTAATACA CAACATTGTG TATGCGCAAT TGCAGTTCAC TTATGATACC TTGAGAAATT
0481 ACATTAACCG CGCTCTGAGA CAAATTGCTG AAGCCTGGTG TAAAGATCAA AGAAGAACAC
0541 TTGAAGTCCT TAAGGAACTG AGCAAAATCA ATCCTACTGC TATGTTGTCT GCCATCTATG
0601 ATAAACCAGT TGCTGCTCGA TATGCTGGAG ACGTTATAAG CTTAGCTAAG TGTGTTGAAG
0661 TTAACCAAAC TACAGTTCAA GTGCTCCGTG ACATGCATGT AAAGGATGAC CGTGAACTTT
0721 GTTATTCTCG GCCTGTGGTG TTGTACAGAT TTTACAACAG TTCGCATGTT CAGTATGGCC
0781 AGCTGGGAGA GAACAACGAA ATTTTGTTGG GACGTCATCG TACTGAAGCA TGCGAAATTC
0841 CCAGCGTGAA AATTTTTATT GCTGGCAACA CTTCGTACGA ATATGTGAAT TATCTGTTTA
0901 AGAGAGAAGT TTCCTTGGGT AGTATTCCAG TGGTGGAAAC CATGATTTCC CTGGATATTG
0961 ATCCCTTGGA AAACACAGAC TTTAAAGCTT TGGAACTGTA CTCCGAGGAT GAACTGCGTG
1021 CCAGCAACGT TTTCAATCTG GAGGAGATTA TGCAAGAGTT CAACGCTTAC AAGCAACGGG
1081 TCGTTCACGT GGAAGGAAAG GTGTTCGACA CCGTTCCTAC ATATCTCAGG GGCCTGGACG
1141 ACTTGATGAG CGGTCTTGGT GTAGCGGGCA AAGCTTTGGG TGTGGCCATC GGAGCCGTTG
1201 GCGGTGCCGT GGCTTCCTTT GTGGAGGGCA TCGTTGGTTT CATCAAAAAC CCGTTTGGTT
1261 CTCTGACTGT CATACTCTTT
//
LOCUS DrCMV__OCOM6-2_ 1280 bp
DEFINITION DrCMV__OCOM6-2_ 1280 bp
TITLE DrCMV__OCOM6-2_
ORIGIN

0001 GTGAAAGCGA CAGTACATGT CAATTCACTT TGTGGGAAAC GTCGGAACGC ACCATTCGCT
0061 CTGAAGCTGA GGAAAGCTAT CATTTCACTT CTAATAGCAT GACTGCGACT TTCTTGGCAA
0121 AAAAGACGCC GGTGAACGAT TCTGATCCTG CTCTAGAGTG CATCAAAAAA CAGGCTGAAG
0181 AGAAGATCGA TGAGATTTTT AACAACACAT ACAATTATAC ATATGAAAAA TCGGACAACG
0241 TAACTATTTA TGAAACAACT GGTGGATTGA TTGTGTTTTG GTTGCCGGTC AAAGAAAGAT
0301 CCCTTTTGGA AATGAAGCAA CTGGCCGATG GATACG---C AAATATGACC AGCACG----
0361 -----TCACG TAAAAAACGC TCTACAGACA ACAGTGAAGT GTTAAACAGT AC--------
0421 -GGTGGTGCA TAGTATTGTG TATGCGCAAC TACAGTTTAC TTACGACACT TTAAGGAATT
0481 ATATTAACCG CGCTCTCAGA CAGATCGCTG AAGCCTGGTG TAAAGATCAA AGAAGAACAC
0541 TGGAAGTCCT CAAAGAACTC AGTAAAATAA ATCCCACTGC CATGCTGTCC GCCATTTATG
0601 ACAGACCAGT TGCTGCCCGA TATGCGGGGG ATGTTATAAG CTTAGCTAAG TGTGTGGAAG1
0661 TCAACCAGAC CACGGTTCAA GTGTTGCGTG ACATGCATGT GAAAGATAAA AGCGATCTTT
0721 GCTATTCTCG ACCTGTGGTG TTGTACAGAT TCTACAACAG TTCGCATGTT CAGTACGGGC
0781 AACTGGGCGA AAATAACGAA ATTTTGCTGG GACGTCACCG TACTGAATCA TGTGAAATCC
0841 CTAGCGTAAA AATTTTTATT GCCGGCAACA CTTCGTATGA ATATGTGGAC TATGTGTTCA
0901 GGAGAGAACT TTCTTTGGAC AGCATTCCGG TGGTGGAAAC TATGATTTCC CTGGACATTG
0961 ACCCGTTGGA GAACACGGAC TTTAAAGCTT TGGAACTGTA CTCTGAGGAA GAACTGCGTG
1021 CCAGCAACGT TTTCAATCTG GAGGAAATAA TGCAAGAGTT TAACGCTTAC AAGCAGCGGG
1081 TCGTTCACGT GGAAGGAAAG GTGTTCGACA CCGTCCCAGC ATATCTCAGA GGCCTGGACG
1141 ATTTGATGAG TGGTCTCGGT GTAGCGGGAA AAGCTTTGGG TGTGGCCATC GGGGCTGTTG
1201 GCGGTGCTGT AGCTTCTTTC GTAGAGGGTA TTGTTGGTTT CATCAAAAAC CCATTTGGTT
1261 CTTTAACTGT GATACTCTTT
//
LOCUS RhCMV__U59238_ 1280 bp
DEFINITION RhCMV__U59238_ 1280 bp
TITLE RhCMV__U59238_
ORIGIN

0001 AGGAAGCTAA TAATACCTGT GAATACACGT TTTGGGAACA ATCAGAACGC ACAATTAGAT
0061 CGGAGGCTGA TGATACCTAT CATTATACAT CTAGCAGTAT GACGGCCACC TTTTTAACTT
0121 CAAAAGAGGA ACTAAATGAG TCTGATCCTT CTTTTCAATG TATTAAGGAT AAAGCTAATG
0181 AGCAGTTACA ACTAATTTTT AATACATCTT ATAACGAGAC ATATGTACAA TCTGGAAATG
0241 TTTCTATGTA TGAAACCACT GGTGGATTGA TTGTGTTTTG GTTACCTGTA AAAGAAAAAT
0301 CGATTCTTGA GATGGAGGAA TTGGCTGTAG CTTACA---A CAATACCAAC AGTAGTA---
0361 ------CTCG TAGAAAACGT TCTACTGATT CCGCATCGGA CTCTAACAAA ACCTCAGAAG
0421 AAGTTCTAAA AAGCATAGTG TATGCTCAAT TGCAGTACAT TTATGATACA TTGAGAAATT
0481 ACATTAACCG TGCTCTCAGG CAAATCGCTG AAGCATGGTG TAAAGATCAG AAGAGAACAT
0541 TGGAAGTGTT CAAAGAACTC AGCAAAATCA ATCCCAGTGC TATGCTGTCT GCCATTTACG
0601 ATAAACCGAT TGCCGCTCGG TTTGTTGGAG ATGTTATCAG TCTTGCTAAG TGTGTGGAGG
0661 TGGATCAGAA CAGTGTCAAA GTGCTACGTG ATATGCGTAC AAAGG---AA TCTGGTGTTT
0721 GCTATTCTCG GCCGGTTGTG CTGTACACTT TTAAAAACAG TTCTCATGTC CAGTATGGCC
0781 AGCTTGGTGA ATATAATGAA ATTTTGCTTG GACGCCATCG TACAGAGGCG TGTGAATACC
0841 CCAGTTTGAA AATTTATATT GCTGGTAATT CGTCTTACGA ATATGTTGAC TATCTGTACA
0901 AAAGAATGAT TCCACTGGAC AGCATTTCCA CCGTAGACAC CATGATTTCT CTGGACATTG
0961 ATCCGCTGGA AAACACCGAT TTCAAAGCTT TGGAACTGTA CTCTGAGGAC GAATTACGGT
1021 CTAGTAATGT GTTTGATTTG GAAGACATCA TGCGAGAGTT CAATACGTAC AAGCAGAGAA
1081 TGATTCACGT GGAAGGAAAG GTGTTCGACA AAGTGCCTGG ATATCTTCGT GGTCTGGATG
1141 ATATGATGAG CGGTCTAGGT TCTGCAGGGA AGGCTTTGGG TGTGGCCATC GGAGCTGTCG
1201 GTGGTGCTGT GGCTTCTTTT GTGGAAGGTG TCGTCGGTTT CATCAAGAAT CCCTTCGGTT
1261 CTTTCACTGT GATTCTCTTT
//
LOCUS RhCMV__U76749_ 1280 bp
DEFINITION RhCMV__U76749_ 1280 bp
TITLE RhCMV__U76749_
ORIGIN

0001 AGGAAGCTAA TAATACCTGT GAATACACGT TTTGGGAACA ATCAGAACGC ACAATTAGAT1
0061 CGGAGGCTGA TGATACCTAT CATTATACAT CTAGCAGTAT GACGGCCACC TTTTTAACTT
0121 CAAAAGAGGA ACTAAATGAG TCTGATCCTT CTTTTCAATG TATTAAGGAT AAAGCTAATG
0181 AGCAGTTACA ACTAATTTTT AATACATCTT ATAACGAGAC ATATGTACAA TCTGGAAATG
0241 TTTCTATGTA TGAAACCACT GGTGGATTGA TTGTGTTTTG GTTACCTGTA AAAGAAAAAT
0301 CGATTCTTGA GATGGAGGAA TTGGCTGTAG CTTACA---A CAATACCAAC AGTAGTA---
0361 ------CTCG TAGAAAACGT TCTACTGATT CCGCATCGGA CTCTAACAAA ACCTCAGAAG
0421 AAGTTCTAAA AAGCATAGTG TATGCTCAAT TGCAGTACAC TTATGATACA TTGAGAAATT
0481 ACATTAACCG TGCTCTCAGG CAAATCGCTG AAGCATGGTG TAAAGATCAG AAGAGAACAT
0541 TGGAAGTGTT CAAAGAACTC AGCAAAATCA ATCCCAGTGC TATGCTGTCT GCCATTTACG
0601 ATAAACCGAT TGCCGCTCGA TTTGTTGGAG ATGTTATCAG TCTTGCTAAG TGTGTGGAGG
0661 TGGATCAGAA CAGTGTCAAA GTGCTACGTG ATATGCGTAC AAAGG---AA TCTGGTGTTT
0721 GCTATTCTCG GCCGGTTGTG CTGTACACTT TTAAAAACAG TTCTCATGTC CAGTATGGCC
0781 AGCTTGGTGA ATATAATGAA ATTTTGCTTG GACGCCATCG TACAGAGGCG TGTGAATACC
0841 CCAGTTTGAA AATTTATATT GCTGGTAATT CGTCTTACGA ATATGTTGAC TATCTGTACA
0901 AAAGAATGAT TCCACTGGAC AGCATTTCCA CCGTAGACAC CATGATTTCT CTGGACATTG
0961 ATCCGCTGGA AAACACCGAT TTCAAAGCTT TGGAACTGTA CTCTGAGGAC GAATTACGGT
1021 CTAGTAATGT GTTTGATTTG GAAGACATCA TGCGAGAGTT CAATACGTAC AAGCAGAGAA
1081 TGATTCACGT GGAAGGAAAG GTGTTCGACA AAGTGCCTGG ATATCTTCGT GGTCTGGATG
1141 ATATGATGAG CGGTCTAGGT TCTGCAGGGA AGGCTTTGGG TGTGGCCATC GGAGCTGTCG
1201 GTGGTGCTGT GGCTTCTTTT GTGGAAGGTG TCGTCGGTTT CATCAAGAAT CCCTTCGGTT
1261 CTTTCACTGT GATTCTCTTT
//
LOCUS HCMV__AD169_ 1280 bp
DEFINITION HCMV__AD169_ 1280 bp
TITLE HCMV__AD169_
ORIGIN

1 ACGAGAAGAA TGTCACCTGC CAGCTCACCT TCTGGGAAGC CTCGGAACGT ACTATCCGTT
61 CCGAAGCCGA AGACTCGTAC CACTTTTCTT CTGCCAAAAT GACTGCAACT TTTCTGTCTA
121 AGAAACAAGA AGTGAACATG TCCGACTCCG CGCTGGACTG CGTACGTGAT GAGGCTATAA
181 ATAAGTTACA GCAGATTTTC AATACTTCAT ACAATCAAAC ATATGAAAAA TACGGAAACG
241 TGTCCGTCTT CGAAACCAGC GGCGGTCTGG TGGTGTTCTG GCAAGGCATC AAGCAAAAAT
301 CTTTGGTGGA ATTGGAACGT TTGGCCAATC GATCCAGTCT GAATATCACT CATAGGA---
361 -----CCAGA AGAAGTACGA GTGACA-ATA ATACAACTCA TTTGTCCAGC ATG------G
421 AATCGGTGCA CAATCTGGTC TACGCCCAGC TGCAGTTCAC CTATGACACG TTGCGCGGTT
481 ACATCAACCG GGCGCTGGCG CAAATCGCAG AAGCCTGGTG TGTGGATCAA CGGCGCACCC
541 TAGAGGTCTT CAAGGAACTC AGCAAGATCA ACCCGTCAGC CATTCTCTCG GCCATTTACA
601 ACAAACCGAT TGCCGCGCGT TTCATGGGTG ATGTCTTGGG CCTGGCCAGC TGCGTGACCA
661 TCAACCAAAC CAGCGTCAAG GTGCTGCGTG ATATGAACGT GAAGGAATCG CCAGGACGCT
721 GCTACTCACG ACCCGTGGTC ATCTTTAATT TCGCCAACAG CTCGTACGTG CAGTACGGTC
781 AACTGGGCGA GGACAACGAA ATCCTGTTGG GCAACCACCG CACTGAGGAA TGTCAGCTTC
841 CCAGCCTCAA GATCTTCATC GCCGGGAACT CGGCCTACGA GTACGTGGAC TACCTCTTCA
901 AACGCATGAT TGACCTCAGC AGTATCTCCA CCGTCGACAG CATGATCGCC CTGGATATCG
961 ACCCGCTGGA AAATACCGAC TTCAGGGTAC TGGAACTTTA CTCGCAGAAA GAGCTGCGTT
1021 CCAGCAACGT TTTTGACCTC GAAGAGATCA TGCGCGAATT CAACTCGTAC AAGCAGCGGG
1081 TAAAGTACGT GGAGGACAAG GTAGTCGACC CGCTACCGCC CTACCTCAAG GGTCTGGACG
1141 ACCTCATGAG CGGCCTGGGC GCCGCGGGAA AGGCCGTTGG CGTAGCCATT GGGGCCGTGG
1201 GTGGCGCGGT GGCCTCCGTG GTCGAAGGCG TTGCCACCTT CCTCAAAAAC CCCTTCGGAG
1261 CCTTCACCAT CATCCTCGTG
//