Testing @ Fontface Information

If a monospace font has been applied, the DNA sequence below should be aligned into ten letter blocks. If your browser won't display this in a monospace font, copy the text below and paste it into Notepad, Word or another text browser. Select the text and apply Courier New. This is a monospace font found on most computers. See how much easier it is to read when the letters align. 

 

LOCUS BaCMV__OCOM4-37_ 1280 bp
DEFINITION BaCMV__OCOM4-37_ 1280 bp
TITLE BaCMV__OCOM4-37_
ORIGIN

0001 ATGAAGGTAA CAGTACATGT CAATTCACGT TTTGGGAAAA GTCTGACCGC ACTATTCGCT
0061 CTGAAGCTGA GGATACCTAC CATTTTACTT CTAACAGTAT GACGGCAACT TTTTTGACAA
0121 AAAAAACACC GGTGAACGAT TCGGATCCTG CCCTAAATTG CATTAAAGAA CAGGCTGAAA
0181 AGAAGATTGA AGAAATTTTT AATACCACAT ATAATTCTAC ATATGTAAAA GCAGGCAATG
0241 TAACTATCTA TGAAACAACT GGTGGATTGA TTGTATTTTG GCTACCAGTA AAAGAAAAAT
0301 CAATTTGGGA CATGAAAAAA CTTGCTGATG GATACG---C AAACATAACA AATGCTACTA
0361 CATCCTCACG TACTAAGCGA TCTACAGACG ACAGTACATT ATTGAACAAT ACT------G
0421 AAGTAATACA TAACATTGTG TATGCGCAAT TGCAGTTCAC TTATGACACT TTGAGAAACT
0481 ACATTAACCG TGCTCTGAGA CAGATCGCTG AAGCCTGGTG TAAAGACCAA AAAAGAACAC
0541 TCGAAGTCCT GAAAGAACTC AGTAAAATAA ATCCTACTGC CATGTTGTCT GCCATCTACG
0601 ATAAGCCAGT TGCTGCTCGA TATGCTGGAG ATGTTATAAG CTTAGCTAAG TGTGTTGAAG
0661 TTAACCAAAC TACAGTTCAA GTGATGCGTG ACATGCATGT GAAAGGTGAA AGCAATCTAT
0721 GTTATTCTAG GCCTGTGGTG TTGTACAGAT TTTACAATAG TTCGCATGTT CAGTATGGTC
0781 AGCTGGGAGA AAACAACGAA ATTCTGTTGG GGCGTCATCG TACTGAAGCG TGTGAAACTC
0841 CCAGCGTGAA AATTTTTATT GCTGGTAACA CTTCGTACGA ATATGTGGAC TATCTGTTCA
0901 AGAGAGAAGT TCCCCTGGAT AGTATTCCAG TGGTAGAAAC CATGATTTCC TTGGATATCG
0961 ACCCTTTGGA AAACACAGAT TTCAAAGCTT TGGAACTGTA CTCCGAGGAT GAACTGCGTG
1021 CCAGCAATGT TTTCAATCTG GAAGAGATTA TGCAAGAGTT CAACGCTTAC AAGCAACGGG
1081 TCGTTCACGT GGAAGGAAAG GTGTTCGACA CCGTCCCTAC ATATCTCAGG GGCCTGGACG
1141 ACTTGATGAG CGGTCTTGGT GCAGCGGGCA AAGCTTTGGG TGTGGCCATC GGAGCCGTTG
1201 GCGGTGCCGT GGCTTCCTTT GTGGAGGGCA TTGTTGGTTT CATCAAAAAC CCGTTTGGTT
1261 CTTTAACTGT CATACTCTTT  //
LOCUS BaCMV__OCOM4-52_ 1280 bp